Makita MW001GZ 推充電式微波爐!高質電池帶來高流動性

| 周傳禮 | 18-04-2023 18:21 | |
Makita MW001GZ 推充電式微波爐!高質電池帶來高流動性

來自日本名古屋的 Makita 牧田以電池備受推崇,最近居然將微波爐流動化,推出 MW001GZ 流動式微波爐,就算戶外工作甚至露營,都可以即刻「叮」熟食物,讓微波爈煮食更加方便,有趣又誇張。

即刻【按此】,用 App 睇更多產品開箱科技影片

Makita MW001GZ 推充電式微波爐!高質電池帶來高流動性
有肩帶及手柄,方便攜帶外出。

Makita 牧田電池效能卓越,當中的 40V 系列因電力強兼輸出時間穩定,適用於多種產品,於 2020 推出就大受歡迎。Makita 首款充電式微波爐 MW001GZ 可同時使用 2 敉 40V  8.0 Ah 大容量電池,運作時間可達 48 分鐘,即可翻熱 11 份便當及 20 杯飲品,加上機身容量為 8L,另即使只有一粒 40V 電,亦可驅動。不過 MW001GZ 都重達  8.9Kg,基本運送個人覺得都要有車輛配合。

操作方式相當簡單,所有按鍵於在機頂正面,並貼心地提供 350W 及 500W 輸出,以配合不同用家的需要。由於引入流動概念,產品的安全性相當重要;如當 MW001GZ 機身傾斜 30 度以上就會停止運作、如運行中打開門亦會停止、甚至當加熱完成又未開門取出,MW001GZ 亦會有咇咇聲提,連食品安全都照顧。

提提大家,由於 Makita 的電池及充充電器需搭配使用,加上內有記憶卡及晶片,可即時按照電池狀態,控制充電時的電流、電壓及溫度,意味大家可隨時為電池充電,不用擔心影響電池健康,加上每組電池容量均等兼能平均地放電,帶來更好的使電池使用體驗。

Makita MW001GZ 推充電式微波爐!高質電池帶來高流動性
想玩流動叮嘢食,仲要額外買電池!

MW001GZ 售價:HK$6,280(40V 電池需另購) 

【相關文章】

【相關文章】

Source:ezone.hk

Page 1 of 11