DC 中國超人正式現身

| Siu Yeung | 18-07-2016 01:48 | |
DC 中國超人正式現身

在四月,ezone.hk 提及 DC 漫畫準備推出新超人(詳見這裡),這位新英雄最大特點係變咗做中國上海人。上週三,該漫畫終於推出第一期,正如之前的預告,新超人係有中文名嘅,叫「孔克南」,本來是上海的小混混,後來接受改造變成了超人。睇返個造型,新超人個膊頭重有五粒星……。

DC 中國超人正式現身

DC 中國超人正式現身

《新超人》的作者早前接受訪問,表示 30 至 40 年代嘅超人,本來都係一個混蛋,後來才慢慢成為超級英雄。而今次嘅《新超人》,部份靈感係源於《西遊記》同《男兒當入樽》。睇嚟今次個超人性格可能比較調皮,大概會似孫悟空及櫻木花道吧?

DC 中國超人正式現身

DC 中國超人正式現身

不過最估唔到嘅係,原來唔止有中國超人,話說孔克南控制唔到自己嘅超能力,於是中國蝙蝠俠同神奇女俠就出嚟幫拖啦。順帶一提,佢哋都有中文名,蝙蝠俠叫王柏喜,神奇女俠就叫鵬黛藍,而且蝙蝠俠膊頭,都一樣有五粒星……。

DC 中國超人正式現身

DC 中國超人正式現身

Source:DC

 

Page 1 of 15