Xiaomi 小米電視 A Pro 系列開箱實試!55 吋這售價是否值得入手?

| 周傳禮 | 26-04-2024 12:32 | |
Xiaomi 小米電視 A Pro 系列開箱實試!55 吋這售價是否值得入手?

性價比高向來是 Xiaomi 小米產品的一大賣點,新登場的 A Pro 電視系列售價進取得讓人震驚,以 55 吋的 Xiaomi 小米 A Pro 電視為例,售價只要 HK$3,000 頭,實在相當誇張。最近 ezone.hk 就取得一部 Xiaomi A Pro 55 電視進行實測,一齊睇睇是否值得入手。

即刻【按此】,用 App 睇更多產品開箱科技影片

小米 A Pro 電視最高有 97.1% 屏佔比

97.1% 的屏佔比當然未算頂級,但考慮到 Xiaomi A Pro 電視的售價,卻算是水準十足,正面觀看節目時,視感出色,值得一讚。不過 Xiaomi A Pro 電視規格又不是完美,電視左右兩邊的喇叭每邊提供 10W 輸出,提供基本音效,實試偏向細聲,而且較薄弱;不過 Xiaomi A Pro 55 電視的 HDMI 都備有 ARC 功能,方便用家接駁 Soundbar 等音響裝置提升音色。

 提提大家,不同尺吋有不同屏佔比。

尺吋 75 吋 65 吋 55 吋 43 吋
屏佔比 97.7% 97.5% 97.1% 96.8%

小米 A Pro 是否智能電視?

Xiaomi A Pro 電視硬件配置,相信好多人都覺得是智能電視;有齊 Wi-Fi、Lan 頭,明顯支援上網功能。不過,港版 Xiaomi A Pro 電視系統基本不能安裝任何  APP,小米亦沒有預載一些港人常用的 APP 在內,要用 Google TV 功能?想睇 Netflix、YouTube 等串流平台?就需要接駁買機時附送的 Xiaomi TV Stick 4K 才可以。從這角度而言,又難稱作智能電視。不過港版 Xiaomi A Pro 電視的系統都有一個好處,就是不像中國版的小米電視(即水貨機)般會有廣告。

小米 A Pro 畫面質素合格

小米 A Pro 電視支援 4K 像素輸出,睇 Netflix、睇 YouTube,畫面解晰度足夠,就算睇電視節目都無問題,都算實用。但如果你追求畫面質素,選擇播放一些色彩鮮艷的、或者直接睇動畫,都有好效果。但如果畫面色彩較單一或深沉,小米 A Pro 電視的表現就變得一般般;特別是播放 Netflix 時,可以發覺小米 A Pro 電視未支援 Dolby Atmos、Dolby Vision 等技術,所以電視的畫面只算合格。

鮮色系

沉色系

至於電視的基本設定都有不少,用家可以選擇不同播放模式,帶來更好的的畫面。而且如果用家要打機的話,亦可以啟動 120Hz 競技模式,讓畫面反應更快,都算照顧不同用家的需要。

四種尺吋.入手價只要 HK$1999 起

小米 A Pro 電視系列一共有四個尺吋,分別為 75 吋、65 吋、55 吋 同 43 吋,售價分別為 HK$ 5,999、HK$3,999、HK$3,199 及 HK$1,999。另四種尺吋都送 Xiaomi TV Stick 4K,以為電視帶來 Google TV 功能。

【相關文章】

【相關文章】

【相關文章】

Source:ezone.hk

相關文章

Page 1 of 15