Tesla 電動車又減價 Model X 最多平足 1 萬美元

| 蘇家華 | 09-03-2023 12:15 | |
Tesla 電動車又減價 Model X 最多平足 1 萬美元

Tesla 電動車又減價!繼前月 Tesla 在美國調低 Model 3 及 Model Y 車價後,接下來就有 Model S 及 Model X 減價,尤其 Model 更是平足 US$10,000(約 HK$78,495)的。

即刻按此,用 App 睇更多產品開箱影片

從 Tesla 美國官網可見,Model S 基本版減價 US$5,000,為 US$89,990(約 HK$706,376),另外 Model X 基本版減價 US$10,000,為 US$99,990(約 HK$706,376)。然而以上 Tesla 車款減價後的新價格,均不符今月較後時間到期的聯邦扣稅資格,因為當中只適用於車價為 US$80,000(約 HK$627,960)以下的 SUV 或低於 US$55,000(約 HK$431,722)的汽車。 

【相關報道】【內地回收商:不收特斯拉】Tesla 減價延至歐美 中國內地最平 香港未有份

【相關報道】雷諾 CEO 批評 Tesla 電動車減價事件 最好減至 0 元

【相關報道】Tesla 多個超級充電站減價 歐美多地皆降價幾時到香港?

Source: Engadget

Page 1 of 8