3HK 消費券 5G 寬頻 Plan HK$3000 用足 30 個月送 5G Router

| 李兆城 | 14-04-2023 22:48 | |
3HK 消費券 5G 寬頻 Plan HK$3000 用足 30 個月送 5G Router

消費券優惠不斷推出,3HK 就帶來 HK$3,000 的「一口價」5G 寬頻 Plan,用足 30 個月,仲送 5G Router。值得一提的是,新 Plan 已不設使用地點限制,對於簽短租約的用戶更方便。

即刻【按此】,用 App 睇更多產品開箱影片

此 HK$3,000 的 5G 寬頻套餐 30 個月,優惠適用於指定公屋、居者有其屋計劃之住戶及特選現有3香港月費計劃客戶。當每月使用的流動數據用量超過該月服務計劃包含的 300GB 數據用量,數據服務仍可繼續使用,至相關截數日前可享用的最高數據下載速度及網絡資源可能因應網絡情況而分配較少而影響數據服務體驗。優惠期至2023 年 4 月 30 日。

【精選消息】

【精選消息】

用戶亦可選擇 HK$5,000 5G 寬頻套餐連手機 Plan 套餐,不過合約期改為 24 個月,包同樣的 5G 寬頻套餐 24 個月及會有多 1 張每月 20GB 本地 5G 數據及每月 3,000 本地通話分鐘的 SIM。

3HK 消費券 5G 寬頻 Plan HK$3000 用足 30 個月送 5G Router

Source:3HK

 

Page 1 of 8